JACEK JANAS – Zarządca Nieruchomości

Zarządca nieruchomości Jacek Janas

Właścicielem firmy jest Jacek Janas, licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr 16234). Ukończone studia ekonomiczne i podyplomowe, oraz liczne kursy i szkolenia, a także wieloletnia praktyka, pozwala mu prowadzić działalność zarządczą na najwyższym poziomie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami

Warszawa 1914

Doświadczenie

 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi od 45 do 300 lokali
 • Zarządzanie budynkiem biurowym o powierzchni ok.10.000 m2
 • Zarządzanie centrum magazynowo- biurowym ok.7000 m2 powierzchni biurowej i ok.36.000 m2 powierzchni magazynowej, hotel robotniczy, mieszkania zakładowe, ośrodki wypoczynkowe, grunty
 • Pełnomocnik zarządu masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Zarządzanie spółką, która zajmowała się realizacją projektów budowlanych m.in. uczestniczyła jako podwykonawca w budowie osiedli mieszkaniowych

Dokumenty

Świadectwa, Zaświadczenia, Oświadczenia

Service 1

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Service 2

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Service 3

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Service 4

A short description of the service and how the visitor will benefit from it.

Oferta

Oferowany zakres obowiązków Zarządcy/Administratora nieruchomości:

 • Nadzór i monitorowanie wykonawców usług bieżących na rzecz Wspólnoty.
 • Organizowanie odczytu i ewidencja wskazań liczników ciepłej i zimnej wody.
 • Organizowanie odczytu i ewidencja wskazań liczników ciepła.
 • Organizowanie odczytu wskazań liczników energii elektrycznej zużywanej na potrzeby wspólne mieszkańców nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją uchwalonego planu gospodarczego.
 • Przygotowanie przetargów i pomoc w wyborze ofert na dostawę usług do nieruchomości.
 • Przygotowywanie informacji oraz powiadamianie właścicieli lokali, m.in. o zmianie wysokości zaliczek, rozliczenia).
 • Uczestniczenie i organizacja dorocznego zwyczajnego Zebrania Wspólnoty.
 • Uczestniczenie i pomoc przy sporządzaniu rocznego planu gospodarczego Wspólnoty.
 • Uczestniczenie i pomoc przy sporządzeniu rocznego rozliczenia finansowego Wspólnoty.
 • Uczestniczenie i pomoc w prowadzeniu ewidencji pozaksięgowej.
 • Prowadzenie wykazu lokali w nieruchomości i rejestru ich właścicieli.
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego dla budynku.
 • Archiwizacja dokumentacji technicznej budynku, dbanie o jej kompletność i aktualność.
 • Organizowanie obowiązkowych kontroli budynków, zgodnie z Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznychi i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, w zakresie:
  a) corocznych obowiązkowych kontroli budynku, a w szczególności:
  – badanie wentylacji grawitacyjnej
  – badanie instalacji wentylacji mechanicznej
  – przeglądów ogólnobudowlanych
  – przeglądów instalacji sanitarnych
  – przeglądów urządzeń przeciwpożarowych (hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, gaśnice)
  – badania okresowe innych urządzeń służących bezpieczeństwu lub ochronie środowiska, o ile takie wystąpią w trakcie eksploatacji budynku
  b) obowiązkowych kontroli budynku co pięć lat.
 • Monitorowanie stanu techniczno-użytkowego nieruchomości, bezzwłoczne informowanie Zarządu Wspólnoty o zauważonych problemach.
 • Nadzór nad realizacją umów o dostawę mediów do nieruchomości wspólnej, a także dostawę wody do lokali i wywóz nieczystości.
 • Nadzór i organizacja działań windykacyjnych Wspólnoty Mieszkaniowej wobec zalegających z opłatami właścicieli lokali.
 • Uczestniczenie i pomoc przy sporządzaniu planów kontroli okresowych i zamierzeń remontowych.
 • Uczestniczenie i pomoc przy rozliczaniu miesięcznych zaliczek na opłaty eksploatacyjne.
 • Nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych mieszczących się w przedmiocie oferty.
 • Dyżur dla Właścicieli na terenie Wspólnoty znajdujących się w budynku.
 • Dyżur wewnętrzny i konsultacje dla członków zarządu.

Podstawowe akty prawne

Aktualności

XIII FORUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
07wrz

XIII FORUM ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

7 września 2023 r. w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie odbyło się XIII Forum zarządców nieruchomości. Tematem wiodącym konferencji były: „Aktualne…

Mural w Wołominie
29sie

Mural w Wołominie

Dzięki współpracy z władzami miasta ściana szczytowa zarządzanego przez nas budynku zyskała piękny mural. Mural ten ma za zadanie promować…

PRACE PRZY ELEWACJI ZAKOŃCZONE
09sie

PRACE PRZY ELEWACJI ZAKOŃCZONE

Efekt zrobienia nowej elewacji. Wydaje się, że wreszcie budynek odzyskał duszę.

Wyzwanie
24lip

Wyzwanie

Przed nami zrobienie elewacji. Mam nadzieję, że budynek będzie wyglądał jak za czasów swojej świetności.

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name