JACEK JANAS – Zarządca Nieruchomości

Dzięki współpracy z władzami miasta ściana szczytowa zarządzanego przez nas budynku zyskała piękny mural. Mural ten ma za zadanie promować znajdujący się w Wołominie park przy Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich oraz zachęcać mieszkańców do jego odwiedzenia.

Przedstawia on Zofię Nałkowską, autorkę m.in. „Granicy” i „Medalionów”, z książką na kwietnej łące.