W przypadku zainteresowania ofertą, uprzejmie prosimy o przesłanie podstawowych danych dotyczących nieruchomości.

  Najważniejsze to:

 • liczba budynków (w przypadku osiedla)
 • całkowita powierzchnia użytkowa (w m2) budynku lub budynków
 • powierzchnia i liczba lokali mieszkalnych
 • powierzchnia i liczba lokali użytkowych
 • powierzchnia i liczba garaży wielostanowiskowych
 • liczba miejsc postojowych w garażach i na parkingach
 • ilość klatek schodowych
 • ilość wind
 • powierzchnia tzw.terenu zielonego
 • standard budynku (niski, zwykły, podwyższony)
 • jaki jest system ogrzewania budynku ? (węzeł cieplny, własna kotłownia, podłączenie z innej kotłowni, etc)
 • monitoring, ochrona nieruchomości
 • Prosimy o przesłanie informacji czy oprócz usługi zarządzania/administracji są Państwo zainteresowani:

 • usługami sprzątania budynku
 • usługami ogólnobudowlanymi
 • usługami konserwacji elektrycznej
 • usługami konserwacji hydraulicznej
 • obsługą ogrodniczą
 • Prosimy o podanie poniższych danych kontaktowych :

 • Imię i Nazwisko
 • telefon kontaktowy
 • adres e-mail
 • ewentualnie adres reprezentowanej Wspólnoty Mieszkaniowej z numerem Księgi Wieczystej (będziemy mogli sami sprawdzić podstawowe charakterystyki nieruchomości)