Właścicielem firmy jest Jacek Janas, licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr 16234). Ukończone studia ekonomiczne i podyplomowe, oraz liczne kursy i szkolenia, a także wieloletnia praktyka, pozwala mu prowadzić działalność zarządczą na najwyższym poziomie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wykształcenie:

 • Technikum Elektryczne o kierunku Miernictwo elektryczne i elektroniczne i uzyskał dyplom Technika elektronika
 • Szkołę Główną Handlową w Warszawie ,Wydział Handlu Wewnętrznego; Specjalizacja: Organizacja i Zarządzanie i uzyskał dyplom Magistra ekonomii
 • Studium podyplomowe o specjalności „Zarządzanie Logistyczne” w Szkole Głównej Handlowej zakończone pracą dyplomową pt. Działania logistyczne w sprzedaży usług najmu
 • Studium podyplomowe „Zarządzanie Nieruchomościami” w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Praca dyplomowa pt. „Plan Zarządzania nieruchomością komercyjną (budynek biurowy)
 • Kurs specjalistyczny w zakresie prawa spółdzielczego
 • Półroczny kurs specjalistyczny zarządców nieruchomości organizowany przez COIB w Warszawie
 • Kurs „ Skuteczna windykacja” poświęcony aspektom prawnym i praktycznym windykacji mieszkańców przez zarządców nieruchomości
 • Kurs „Techniczne umiejętności zarządcy nieruchomości” poświęcony aspektom Prawa Budowlanego w praktyce zarządcy nieruchomości (prowadzenie remontów, modernizacji, inwestycji budowlanych)
 • Kurs „Finansowe umiejętności zarządcy nieruchomości” poświęcony aspektom Prawa podatkowego w praktyce zarządcy nieruchomości (prowadzenie rozliczeń, dokumentacji księgowej, itp;)

Doświadczenie zawodowe:

 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi od 45 do 300 lokali
 • Zarządzanie budynkiem biurowym o powierzchni ok.10.000 m2
 • Zarządzanie centrum magazynowo- biurowym ok.7000 m2 powierzchni biurowej i ok.36.000 m2 powierzchni magazynowej, hotel robotniczy, mieszkania zakładowe, ośrodki wypoczynkowe, grunty
 • Pełnomocnik zarządu masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Zarządzanie spółką, która zajmowała się realizacją projektów budowlanych m.in. uczestniczyła jako podwykonawca w budowie osiedli mieszkaniowych